Velkommen til Hålogaland Revisjon AS

Hålogaland Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med kontor i Narvik.
Siden etableringen i 1976 har selskapet opparbeidet en betydelig erfaring med 9 godt kvalifiserte medarbeidere.

Revisjon er vårt primære fagområde, men vi tilbyr også rådgivning og bistand innenfor alle områder av regnskap, skatt og merverdiavgift.


Åpenhetsrapport
Revisorloven krever at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse årlig skal avgi en rapport som beskriver en rekke forhold knyttet til revisjonsvirksomheten.
Vår åpenhetsrapport finner du her.

Vi har erfaring fra og kunnskaper om et bredt spekter av bransjer.